Skip Navigation Links

เดอะ เทรนเนอร์พัฒน์

3
333
1
หนังสือเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร / สร้างแรงบันดาลใจ / การตลาด / การบริการ รวมถึงการอบรม / สัมมนา / บรรยาย ด้วยหลักสูตรพิเศษ เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่ปฏิบัติได้จริง

The TrainerPatt

258-263 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ไชน่า เยาวราช ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กรุงเทพ ฯ 10100 THAILAND
โทร: 0888983398
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1