Skip Navigation Links

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

167
10,413
183
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ได้ก่อตั้งและดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. มุ่งมั่นผลิตตำราวิชาการและหนังสือด้านเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร สำหรับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ดูหนังสือของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. เพิ่มเติมได้ที่ http://www.tpabook.com สอบถามเพิ่มเติม book4u@tpa.or.th

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ วัฒนา
กรุงเทพ ฯ 10110 THAILAND
โทร: 022580320
แฟกซ์: 022580181

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
 • Kaizen Best III
 • Kaizen Best II
 • Kaizen Best Practice
 • ภาษาซีและ Arduino
 • อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก (Steel Production Industry)
 • เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง)
 • เลียนแบบ แยบยล
 • การออกแบบเครื่องจักรกล
 • คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว
 • ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
 • มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
 • วิธีการเมตาฮิวริสติก เพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์
 • การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
 • วิศวกรรมการฉีดพลาสติก
 • Safety 52 Weeks
 • ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น
 • เตรียมพื้นฐาน สมการคณิต ม.ต้น
 • เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 2 : การเขียนและการพูดเพื่อนำเสนองาน
 • ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)
 • หม้อไอน้ำ ฉบับใช้งานในโรงงาน
 • งานขึ้นรูปโลหะ เล่ม 2 วัสดุทำพิมพ์และชิ้นงาน
 • งานขึ้นรูปโลหะ เล่ม 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น
 • ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน คลื่น
 • การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
 • ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน กลศาสตร์
 • 100 กลยุทธ์ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย
หน้า: 1 2 3 4 5  ...