Skip Navigation Links

ไทยซูมิ

8
1,371
23
ไทยซูมิ หนังสือทำถ่านอัดแท่งและข้อมูลเกี่ยวกับชีวมวลต่างๆ รวมถึงอาชีพและการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้อง และแนะนำระบบ Automation ที่ใช้แทนแรงงานคนในโรงงานต่างๆ 1. หนังสือทำถ่านอัดแท่ง แข่งกับเมืองนอก เล่ม 1 ราคา 500 --> 300 บาท 2. หนังสือทำถ่านอัดแท่ง แข่งกับเมืองนอก เล่ม 2 ราคา 600 --> 400 บาท 3. หนังสือสอนตั้งโรงงานด้วยทุนจำกัด เพื่อผลิตและส่งออกสินค้า ราคา 500-->250 4. หนังสือออโตเมชั่น นำเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆมาประยุกต์ใช้แทนแรงงานคน www.tsfeeder.com

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • แก้ปัญหาธุรกิจใน 30 วัน สำเร็จแน่นอน!
  • ลุยไปกับลูกของคุณ เลี้ยงลูกคนเดียวให้รอด
  • ธุรกิจดีใน 30 วัน - ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเริ่มจากตัวคุณ
  • แทนแรงงานคนด้วยอุปกรณ์เครื่องจักร การประยุกต์ใช้ระบบออโตเมชั่นในโรงงานจริง
  • ลาออกจากงานประจำ ทำธุรกิจส่วนตัว เพื่อความมั่นคง ร่ำรวย
  • ตั้งโรงงาน...ผลิตส่งออก "ด้วยทุนจำกัด"
  • ทำถ่านอัดแท่งแข่งกับเมืองนอก 2
  • ทำถ่านอัดแท่งแข่งกับเมืองนอก เล่ม 1
หน้า: 1