Skip Navigation Links

คำศัพท์ ไทย นอรเวย์ สำหรับนักท่องเที่ยว

1
26
2
หนังสือ คำศัพท์ ไทย นอรเวย์ สำหรับนักท่องเที่ยวเป็นหนังสือคำศัพท์ ที่ใช้บ่อยสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมีคำศัพท์นอรเวย์และมีคำอ่านเป็นภาษาไทยกำกับ พร้อมทั้งคำอ่านคาราโอเกะที่ฝรั่งสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทย คนไทยที่สนใจจะศึกษาภาษานอรเวย์ก้อ ใช้อ่านได้ ง่ายต่อการเข้าใจ

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1