Skip Navigation Links

ทีอีกาซีน

3
5,138
30
Tegazine แมกกาซีนสำหรับคนไอที นิสิต นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ มีข้อมูลเนื้อหาข่าวทางด้านไอที มือถือ gadget ต่างๆ บทสัมภาษณ์ของบุคลากรทางด้านไอทีมาให้ทุกท่านได้รับข้อมูล วิสัยทัศน์และการพัฒนาทางด้านไอทีในปัจจุบัน รวมทั้งยังมีไอดอล น้องๆ นิสิต/นักศึกษา มาแนะนำตัวในบทสัมภาษณ์รวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกของไอที และเราก็ยังมีเนื้อหาการ Review สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับไอทีให้ได้อ่านกัน นำเสนอ Lifestyle ของนิสิต/นักศึกษาในมุมต่างๆ ให้ได้ทราบกัน และปิดท้ายด้วย Tips & Trick แนะนำการแก้ไขและการปฏิบัติท

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • Tegazine issue 4
  • Tegazine issue 5
  • Tegazine issue 6
หน้า: 1