Skip Navigation Links

ผลการค้นหา kampir.net

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • A collection of Buddha Images (old)

  A collection of Buddha Images (old)

  • 82.00 หน้า
  • 46.00 MB
  • Kampir.net
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือ ‘พระพุทธรูป’ จัดทำเพื่ออุทิศให้กับบุพการีคุณประยุทธ และคุณสุนันท์ (ชลสินธุ์สงครามชัย) คัมภิรานนท์ รูปพระพุทธรูปส่วนใหญ่เป็นพระประธานในวัดต่างๆทั้งวัดระดับราชวรมหาวิหาร และวัดสามัญ รวมถึงคำสอนของพระสงฆ์บางรูปเพื่อเป็นการเปิดตาและเปิดใจให้สว่างขึ้นT...

หน้า: 1