Skip Navigation Links

ผลการค้นหา เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ตามรอยสิบปี “รหัส เทอร์โบ” ...รหัสอลวน (A Brief History of Turbo Codes)

  ตามรอยสิบปี “รหัส เทอร์โบ” ...รหัสอลวน (A Brief History of Turbo Codes)

  • 88.00 หน้า
  • 20.71 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • 978-611-12-0021-8
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

          ผลของงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ รางวัลนวัตกรรม Golden Jubilee Awards for Technological Innovation for the Invention of Turbo Codes จากสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ IEEE (Information T...

หน้า: 1