Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พุทธทาส

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 113 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • สุภาสิตที่ข้าพเจ้าชอบ

  สุภาสิตที่ข้าพเจ้าชอบ

  • 112.00 หน้า
  • 22.12 MB
  • ธรรมสภา
  • 9786160303854
  • ฿50.00 ฿45.00

  สุภาสิตที่ข้าพเจ้าชอบ เสรีภาพของการคิดโอกาสแรกนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกขอบพระคุณคณะศิษยานุศิษย์ มิตรสหายผู้หวังดีในการจัดงานอาจาริยบูชาล้ออายุ ในครั้งนี้ ในลักษณะที่เป็น การส่องสว่างทางจิตใจแก่เพื่อนมนุษย์ ปลุกเร้าความกล้าหาญ การเผยแผ่ การสืบอายุพ...

 • นิทานกตัญญู

  นิทานกตัญญู

  • 210.00 หน้า
  • 44.76 MB
  • ธรรมสภา
  • 9786160306794
  • ฿200.00 ฿180.00

  หนังสือ เล่านิทานธรรม 16นิทานกตัญญู 12 นิทานเรียนรู้ฉับพลันโดย พุทธทาสภิกขุ, ร.บุนนาค, เจือจันทร์ อัชพรรณ         นิทานส่งเสริมคุณธรรมของจีนโบราณ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี อันจะนำความสุขม...

 • I and MINE ตัวกู - ของกู

  I and MINE ตัวกู - ของกู

  • 406.00 หน้า
  • 7.75 MB
  • ธรรมสภา
  • 9786160301034
  • ฿200.00 ฿185.00

     ตัวกู - ของกู ฉบับสองภาษา ไทย - Eng. ได้อธิบายความหมายของคำว่า"ตัวกู ของกู" ซึ่งท่านพุทธทาสได้มองเห็นแล้วว่า ควรอย่างยิ่งที่จะละทิ้งสิ่งที่เรียกว่า "ตัวกู ของกู" อันเป็นต้นเหตุแห่งอวิชชา ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ของมนุษย์ ...

 • ธรรมะ ทำไมกัน [พุทธทาส]

  ธรรมะ ทำไมกัน [พุทธทาส]

  • 51.00 หน้า
  • 0.42 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  มีธรรมะ รู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะก็แก้ปัญหาของธรรมชาติที่มันเกิดอยู่กับมนุษย์ผู้ไม่มีธรรมะ คนที่ไม่มีธรรมะมีปัญหาตลอดเวลาเหมือนกับตกนรกทั้งเป็น ถ้ามีธรรมะมันก็ยกขึ้นมาจากนรกได้ เป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือปัญหา มันมีเท่านี้มันไม่มีอะไรง่ายมากกว่านี้อ...

 • เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ [พุทธทาส]

  เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ [พุทธทาส]

  • 66.00 หน้า
  • 4.07 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ท่านเป็นชาวพุทธแบบไหน และท่านต้องการเศรษฐศาสตร์แบบไหน หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้อนุโมทนาธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ http://www.bia.or.th/ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาสhttp://www.ebooks.in.th/search/cat/0/พุทธทาส

 • ทำบุญ ๓ แบบ [พุทธทาส]

  ทำบุญ ๓ แบบ [พุทธทาส]

  • 32.00 หน้า
  • 0.90 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ในเรื่องเกี่ยวกับคำว่าบุญ จงรู้จักบุญใน 3 ลักษณะนี้ ว่าบุญเหมือนน้ำโคลนก็มี บุญเหมือนน้ำแป้งหอมก็มี บุญเหมือนน้ำใสสะอาดก็มี บุญ 2 อย่างแรกนั้นทำไปก็มักจะเหมือนกับการ เลี้ยงไก่มีไข่ไว้ให้หมากิน มีแต่บุญประเภทสุดท้ายเท่านั้น ที่ทำ...

 • มาเป็นพุทธทาสกันเถิด [พุทธทาส]

  มาเป็นพุทธทาสกันเถิด [พุทธทาส]

  • 26.00 หน้า
  • 0.34 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         มีการเป็นทาสชนิดหนึ่ง เป็นทาสที่ไม่ต้องเลิก ยิ่งมีมาก ยิ่งดี ยิ่งเป็นทุกคนด้วยแล้ว โลกยิ่งมีสันติภาพ ไร้วิกฤตกาล นั้นคือ การเป็นทาสของพระพุทธองค์ เรียกว่า "พุทธทาส"        พุทธทาส แปลว่า ผู้รับ...

 • ปีใหม่ต้องดีกว่าปีเก่า [พุทธทาส]

  ปีใหม่ต้องดีกว่าปีเก่า [พุทธทาส]

  • 20.00 หน้า
  • 1.01 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ดวงใจใหม่ นี้ดี กว่าปีใหม่  คือรู้อะไร มากกว่ากัน แหละท่านขาหมายถึงมี ความกว้างขวาง ทางปัญญาให้อาตมา ก้าวล่วงทุกข์ รุกขึ้นไปอันปีใหม่ นั้นต้องดี กว่าปีเก่าใหม่เปล่าๆ ไม่มีดี นี้ไม่ไหวดีแต่ปาก ใจไม่ดี ดีทำไมให้ผีไย เย้ยเยาะ เหมาะหรือเราสะอาดกว่า สว่าง...

 • วินัยและคุณธรรมสำหรับพัฒนาตน [พุทธทาส]

  วินัยและคุณธรรมสำหรับพัฒนาตน [พุทธทาส]

  • 68.00 หน้า
  • 1.97 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ... ถ้าพัฒนาตัวตน ก็คือพัฒนาให้มันหมดตัว ตนถ้าไม่ใช่ตน มีชีวิตมีขันธ์ ๕ ก็พัฒนาชีวิตพัฒนาขันธ์ ๕ให้จนหมดปัญหาให้หมดความทุกข์ ...ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาสhttp://www.ebooks.in.th/search/cat/0/พุทธทาส

 • ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด [พุทธทาส]

  ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด [พุทธทาส]

  • 152.00 หน้า
  • 5.28 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือที่จะช่วยอธิบายให้คนเกลียดวัดหรือคนเกลียดธรรมะ   ได้เห็นและเข้าใจอย่างชัดเจนว่า   ธรรมะนั้นมีคุณความดีและมีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไร   รวมทั้งเป็นการทบทวนชีวิตด้วยว่า   ความคิดเดิมที่ทำให้เกลียดวัดนั้นผิ...

หน้า: 1 2 3 4 5  ...