Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 26 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • นักพูดขั้นเทพ

  นักพูดขั้นเทพ

  • 144.00 หน้า
  • 7.03 MB
  • Success Publisher
  • ฿160.00 ฿120.00

  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เคยเขียนไว้ในหนังสือ “ข้อคิดเพื่อคำพูดว่า “คำพูด... คือ พลังแห่งอากาศธาตุ ที่เปล่งจากก้นบึ้งจิตใจของมนุษย์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ และแปรเปลี่ยนความคิด จิตใจ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลผู้ตอบสนองพลงอันยิ่งใหญ่นั้น” จะเห็...

 • การคิดเชิงเปรียบเทียบ

  การคิดเชิงเปรียบเทียบ

  • 168.00 หน้า
  • 5.15 MB
  • Success Publisher
  • ฿200.00 ฿150.00

  จะช่วยฝึกให้คิดเชิงเปรียบเทียบ ”ถอดหน้ากาก” ความต่างในความเหมือน อีกทั้ง “เชื่อมโยง” ความเหมือนในความต่าง เพื่อปลดปล่อยศักยภาพการเปรียบเทียบของสมองของตัวคุณเอง

 • การคิดเชิงสังเคราะห์

  การคิดเชิงสังเคราะห์

  • 104.00 หน้า
  • 5.63 MB
  • Success Publisher
  • ฿170.00 ฿127.00

  “การคิดเชิงสังเคราะห์” อาจเป็นคำไม่เคยคุ้นของใครหลายคน เพราะโดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับพืชหรือถูกนำมาใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์เสียมากกว่า แต่แท้จริงแล้ว การคิดเชิงสังเคราะห์เป็นอีกหนึ่งในการคิด 10 มิติที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนจนคาดไม่ถึง เพร...

 • การคิดเชิงสร้างสรรค์

  การคิดเชิงสร้างสรรค์

  • 200.00 หน้า
  • 3.46 MB
  • Success Publisher
  • ฿200.00 ฿150.00

  หนังสือเล่มนี้บรรจุเทคนิคมากมายที่ช่วยฉุดความคิดสร้างสรรค์ออกมา อาทิการจินตนาการ การต่อยอด มองต่างมุม ตั้งคำถาม เชื่อมโยง คิดทางลัด หาข้อบกพร่อง ระดมสมอง ทำเก่าเป๋นใหม่ จากนามธรรมสู่รูปธรรม คิดมุมกลับ การจับคู่ คิดแหวกวง ใช้ตัวเขี่ยความคิด การเปรียบเทียบ ...

 • การคิดเชิงวิเคราะห์

  การคิดเชิงวิเคราะห์

  • 184.00 หน้า
  • 4.48 MB
  • Success Publisher
  • ฿200.00 ฿150.00

  ให้น้ำหนักในเรื่องของการพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผล ทั้งในการ “จำแนกแจกแจง” “ตีความ” ข้อมูลที่ได้รับ “วิเคราะห์” ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อสามารถประเมินและตัดสินเรื่องที่คิดได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล

 • การคิดเชิงวิพากษ์

  การคิดเชิงวิพากษ์

  • 176.00 หน้า
  • 4.26 MB
  • Success Publisher
  • ฿200.00 ฿150.00

  คิดเชิงวิพากษ์ ทักษะสำคัญในยุคข้อมูลข่าวสาร ในโลกยุคที่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไหลบ่ามาปะทะเราได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน อาจเป็นดาบสองคมหากผู้ที่นำเสนอข่าวสารข้อมูลปราศจากความรับผิดชอบ นำเสนอสิ่งที่ไม่เป็นความจริง สิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย ทำให...

 • การคิดเชิงมโนทัศน์

  การคิดเชิงมโนทัศน์

  • 216.00 หน้า
  • 5.65 MB
  • Success Publisher
  • ฿200.00 ฿150.00

  การคิดเชิงมโนทัศน์หนึ่งในหนังสือชุดผู้ชนะ10คิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางความคิด10มิติเพื่อให้สามารถ"คิดเป็น"มองทะลุทุกสถานการณ์ชนะทุกอุปสรรคปัญหาในชีวิตได้ การคิดเชิงมโนทัศน์คือความสามารถในการประสานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่...

 • การคิดเชิงประยุกต์

  การคิดเชิงประยุกต์

  • 176.00 หน้า
  • 4.68 MB
  • Success Publisher
  • ฿200.00 ฿150.00

  การคิดเชิงประยุกต์เป็นการคิดอีกมิติหนึ่งที่คนทุกระดับในสังคมควรเรียนรู้วิธีคิด เเละเป็นหนึ่งในหนังสือชุด "ผู้ชนะ 10 คิด" ในเล่มได้นำเสนอวิธีการคิด 10 มิติที่ช่วยพัฒนาให้คนในสังคม "คิดเป็น" โดยในส่วนของมิติการคิดเชิงประยุกต์เล่มนี้ มุ่ง...

 • การคิดเชิงบูรณาการ

  การคิดเชิงบูรณาการ

  • 208.00 หน้า
  • 5.97 MB
  • Success Publisher
  • ฿200.00 ฿150.00

  อะไรคือสิ่งที่ทำให้ “ผู้นำที่ยอดเยี่ยม” แตกต่างจากผู้นำธรรมดาๆ ในหนังสือเล่มนี้ โรเจอร์ มาร์ติน ผู้เขียน จะแสดงให้เห็นว่า “ผู้นำที่ยอดเยี่ยม” ถูกฝึกให้ “คิดแบบบูรณาการ (Intergrative Thinking)” ซึ่งเป็นความสามารถในการเก็บเอาความคิดที่ขัดแย้งกันสองอย่างไว้ใ...

 • การคิดเชิงกลยุทธ์

  การคิดเชิงกลยุทธ์

  • 296.00 หน้า
  • 6.23 MB
  • Success Publisher
  • ฿220.00 ฿165.00

  นี่คือหนังสือที่จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับคุณ ช่วยให้คุณเป็นคนที่ไม่ทำสิ่งต่างๆ อย่างเลื่อยลอย แต่รู้จักกำหนดเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์ล่วงหน้าในการทำสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน ช่วยให้ได้เรียนรู้ที่จะมองอนาคต มองตนเองและสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถรับมือกั...

หน้า: 1 2 3