Skip Navigation Links

ผลการค้นหา กนก สุขมณี

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • อนุภาพแห่งสี

  อนุภาพแห่งสี

  • 58.00 หน้า
  • 2.16 MB
  • -
  • ฿59.00 ฿39.00

  หนังสือเรื่อง “อนุภาพแห่งสี” เล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามเชื่อมโยงเนื้อหา เกี่ยวกับสี เริ่มตั้งแต่การเกริ่นนาด้วยความหมายของสี สีต่างๆ ในภาษาอังกฤษ สีประจาวัน สีกับความรู้สึก สีกับวัฒนธรรมความเชื่อ สีกับการค้าขาย และสีกับตราสัญลักษณ์สินค้า เรื่องของสีเป็นปัจ...

หน้า: 1