Skip Navigation Links

ผลการค้นหา www.thungkula.net

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ร้อยคำ กำลังใจ เล่ม 1

  ร้อยคำ กำลังใจ เล่ม 1

  • 58.00 หน้า
  • 10.98 MB
  • www.thungkula.net
  • ฿49.00 ฿49.00

  เป็นบทกวีที่เขียนขึ้น ในเหตุการณ์ชีวิตประจำวัน ของครูคนหนึ่ง ทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยพยายามตั้งใจนำเสนอเป็นร้อยกรอง ให้น่าอ่าน หลายๆบท สอดแทรกหลักคิด แรงบันดาลใจ แง่คิดมุมมอง ธรรมะ ไว้ขบคิดกัน

หน้า: 1