Skip Navigation Links

สำนักพิมพ์สัตตะบรรณ

5
724
3
สำนักพิมพ์สัตตะบรรณก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยกลุ่มคนผู้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ตำรากฎหมายคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและนักวิชาการกฎหมายโดยเฉพาะ และต่อมาได้พัฒนาไปสู่การจัดพิมพ์ตำราและหนังสือวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากตำรากฎหมายอีกด้วย สีประจำสำนักพิมพ์ของเรา คือ สีเขียวและสีดำ โดยสีเขียวเป็นตัวแทนของต้นไม้แห่งความรู้ ส่วนสีดำคือสีแห่งความเป็นมืออาชีพ ชื่อ "สัตตะบรรณ" เป็นชื่อที่ อ.มงกุฎ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์เป็นผู้ตั้งให้ [เว็บไซด์ดวงขุมทรัพย์ http:

สำนักพิมพ์สัตตะบรรณ 215/5 ซอยชายทะเล 13 ถ. ชายทะเล หมู่ 1 ต.สัตหีบ สัตหีบ
ชลบุรี 20180 THAILAND
โทร: 0818646880
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1