Skip Navigation Links

ชัยพฤกษ์วิทย์-กายภาพ

1
1,718
8
"คุณจะทำอย่างไร กับ ความรู้ ที่ได้มา" หากมีอุดมการณ์สูงส่งก็คงดี แต่ ณ ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก เมื่อเราได้ความรู้มา และเป็นเจ้าของมันแล้ว สิ่งที่พอจะทำได้อย่างหนึ่ง ก็คือ การถ่ายทอดต่อไป ผ่านกาลเวลา -- สิ่งที่อาจชักนำปัญหามา คือ ความไม่รู้ ดังนั้น ความรู้ จึงเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ แต่ก็บอบบาง เพียงถูกถ่ายทอดไปยังคนต่อ ๆ ไป ก็ปรากฎผลลัพธ์ต่างกันได้ และสุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สำหรับคุณจะเป็นอย่างไร "... ใบไม้หนึ่งใบ ในป่าใหญ่ ..."

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1