Skip Navigation Links

สำนักพิมพ์ ปีนฟ้า

1
25
1
สำนักพิมพ์ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเศรษฐศาสตร์การเมือง, การท่องเที่ยว, ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, เศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์, อาเซียน และหนังสือเชิงวิชาการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีนฟ้า ครีเอชั่น

234/116 ล้านนาซิตี้ ต.สันผักหวาน หางดง
เชียงใหม่ 50230 THAILAND
โทร: 0819922952
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • เชียงใหม่นครศูนย์กลาง MICE ในลุ่มแม่น้ำโขงและ BIMSTEC
หน้า: 1