Skip Navigation Links

นิรีย์

4
13,338
74
ผู้เขียนเป็นคนช่างฝันค่ะ โดยเฉพาะฝันอยากเป็นนักเขียนเรื่องรักที่สามารถจะถ่ายทอด ‘ความรัก’ ในหลาย ๆ รูปแบบให้คนอ่านได้ลอยล่องไปในฝันแสนหวานด้วยกัน และขอให้ผู้อ่านทุกท่านพบรักในฝัน

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • รักร้าย...ละลายรัก
  • รักร้าย...ละลายรัก (ทดลองอ่าน)
  • น้ำชารสสตรอเบอรี่
  • น้ำชารสสตรอเบอรี่ (ทดลองอ่าน)
หน้า: 1