ลูกค้าสามารถต่ออายุโดเมนเนมพร้อมกันหลายโดเมนเนมได้แล้ว

15/12/2557 4:45:46

PORAR ปรับปรุงระบบต่ออายุโดเมนเนมบนเว็บไซต์ จากเดิม ที่ลูกค้าจะต้อง login ต่ออายุทีละโดเมเนนม เปลี่ยนเป็นเมื่อลูกค้า login ต่ออายุโดเมนเนม ระบบจะตรวจสอบรายชื่ออื่นๆ ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของและใกล้หมดอายุ นำมาแสดงผล ให้เลือกว่าต้องการต่ออายุโดเมนเนมอื่นๆ พร้อมกันด้วยหรือไม่ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ในการทำรายการเสร็จเรียบร้อยภายในครั้งเดียว

ลูกค้าสามารถใช้งานระบบต่ออายุโดเมนเนมใหม่นี้ ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ทันทีที่นี่

http://www.porar.com/domainname-renew.html
ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ