แจ้งเตือนอีเมล "ปลอม" ที่ส่งจาก porarhosting@gmail.com

4/8/2557 1:07:36

เนื่องจากมีลูกค้าหลายราย แจ้งว่าได้รับอีเมลแปลกๆ ที่อ้างว่า ส่งจาก PORAR WEB APPLICATION CO., LTD. แต่กลับใช้อีเมล porarhosting@gmail.com

ทางบริษัท ขอยืนยันว่า อีเมลฉบับดังกล่าว ไม่ใช่อีเมลที่ส่งออกจากบริษัทของเรา แต่อย่างใด

เป็นอีเมลปลอม ที่พยายามส่งไปยังลูกค้าที่มีข้อมูลตาม whois ว่าจดทะเบียนโดเมนเนมผ่าน PORAR โดยหวังผลให้ผู้รับ เปิดไฟล์แนบ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นไฟล์ word ซึ่งจะมีการแนบ macro ที่โหลดไวรัสหรือเวิร์มต่ออีกทอดหนึ่ง

เบื้องต้น บริษัทได้ block ชื่ออีเมลดังกล่าวเอาไว้แล้ว และขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดสังเกต หากบริษัทของเรามีการแจ้งข่าวสารใดๆ จะมีการแจ้งผ่านอีเมล @porar.com และจะไม่มีการแนบไฟล์ใดๆ แบบในลักษณะนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ