กลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมและตัดไฟที่ตึก CAT

30/11/2556 16:14:23 เนื่องจากได้รับแจ้งจากทาง ISSP ซึ่งทางบริษัท PORAR WEB APPLICATION CO., LTD. ใช้บริการดาต้าเซนเตอร์อยู่ที่ตีก กสท. ว่า ตอนนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมและตัดไฟ ทำให้ปัจจุบัน เซิร์ฟเวอร์ทำงานด้วยไฟสำรองอยู่ กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่อาจจะมีปัญหาได้แก่เครื่องที่มีไอพีเริ่มต้นด้วย 202.x.x.x. หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

==========================
เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

เนื่องจากมี mob ปิดที่ตึก CAT และทำการตัดไฟอาคาร ส่งผลให้ไฟไม่เข้าระบบ ตอนนี้จ่ายไฟให้ลูกค้าโดยใช้ UPS อยู่ค่ะ

Best Regards,
Sunaree Srisomsong
Engineering Department
Internet Solution & Service Provider
Tel : 02-266-2842-5 , 081-206-3111
E-mail : helpdesk@isp-thailand.com
==========================
ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ