อัปเดทระบบจัดการโดเมนใหม่

11/4/2556 2:41:01 ระบบจัดการโดเมนเนม เป็นระบบหนึ่งที่ลูกค้าใช้งานสม่ำเสมอ เดิมที่ ระบบได้แยกออกจากกันระหว่าง .com และ .th ซึ่งการใช้งานค่อยข้างยุ่งยาก

ทีมพัฒนาของเรา จึงได้พัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ โดยสามารถใช้จัดการได้ทั้ง .com และ .th ในอินเตอร์เฟสรูปแบบเดียวกัน สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้ ที่ลิงค์เดิม

http://www.porar.com/manage-domainname.html
ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ