บริการใหม่พิเศษสำหรับลูกค้าธุรกิจ Never Down Plan

19/2/2555 3:17:53

บริษัทในกลุ่มนี้ถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ ที่ต้องการบริการพิเศษซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เช่นการ ติดตั้งและจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องมีดาวน์ไทม์ให้ (Down Time) น้อยที่สุด หรือที่เราตั้งชื่อบริการในลักษณะนี้ว่า "Never Down Plan"

ในบางกลุ่มธุรกิจ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีความคาดหวังที่จะสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทุกเวลา และมีโอกาสที่เว็บไซต์จะหยุดบริการหรือเกิดดาวน์ไทม์น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย การจะให้บริการในลักษณะเช่นนี้ได้ จะต้องใช้เทคนิคพิเศษ เพื่อผสมผสานกัน เช่น

  • การทำกระจายโหลดของเซิร์ฟเวอร์หรือที่เรียกกันว่า Load Balancing
  • การทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในลักษณะ DFS (Distributed File System)
  • การสำรองฐานข้อมูลแบบ Database Mirroring
  • บริษัทของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการจัดการกับระบบเหล่านี้ ซึ่งมั่นใจอย่างยิ่งว่า เราสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจของคุณได้ ท่านสามารถดูกรณีตัวอย่างได้ต่อไป

ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ