ฟรี! โฮสติ้ง 1 ปี สำหรับลูกค้าเก่าและใหม่ ที่สถานประกอบอยู่ในพื้นที่ประสบภัย

16/12/2554 5:59:07 ถึงแม้บริษัทของเรา จะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง แต่ก็เข้าใจถึงหัวอกและความเดือดร้อนการมหาอุทกภัยครั้งนี้ เราอยากมีส่วนร่วมในการบรรภาระค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกับน้ำท่วม หากลูกค้าท่านใด ที่สถานประกอบการอยู่ในจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง สามารถแจ้งเข้ามาเพื่อขอฟรี ค่าโฮสติ้ง 1 ปีได้ โดยเราขอหลักฐานเพียงแค่สถานธุรกิจหรือที่ประกอบการของท่านอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมเท่านั้น ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน เราจะฝ่าฝันมันไปด้วยกัน
ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ