Skip Navigation Links

กลยุทธ จันทวงศ์

3
120
2
For everyone who believe in GHAMA/DHAMMA. Who want to understand it, release it and control it. จากวิศวกรที่ไม่เคยเชื่อเรื่อง “กรรม” จากคนที่เคยผิดศีล 5 มาครบทุกข้อ เจอวิกฤติของชีวิต จนเคยคิดจะฆ่าตัวตาย … แต่แล้วก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง มารักษาศีล 5 … เชื่อแบบเกินร้อยในเรื่องของกรรม ไม่อยากให้ใครต้องเจอเรื่องร้ายๆแบบผม กลับอยากที่จะให้ตัวเราและคนรอบข้างนั้นดีขึ้น ให้มี “สติ” เป็นตัวควบคุมการกระทำ บวกกับประสบการณ์บางอย่าง บางเหตุการณ์ที่ผมเคยเจอ บทความเตือนใจ เตือนสติ ดีๆที่ผ

115/98 ซ.วัดคลองปลัดเปรียง บางแก้ว/บางพลี
สมุทรปราการ 10540 THAILAND
โทร: 0836395193
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • 29 เคล็ดวิชา กลยุทธ ธรรมมาหากิน
  • ทดลองอ่าน 29 เคล็ดวิชา กลยุทธ ธรรมมาหากิน
  • ยิ่งสวด ยิ่งสุข ยิ่งสุข ยิ่งรวย
หน้า: 1