Skip Navigation Links

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

12
7,016
21
มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของเมืองไทย 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5000 โทรสาร 0-7442-5467

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย หาดใหญ่
สงขลา 90110 THAILAND
โทร: 074200300 ต่อ 322
แฟกซ์: 0-7442-5467

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • คู่มือรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
 • Hatyai 4U ฉบับที่ 48
 • Hatyai 4U ฉบับที่ 47
 • Hatyai Today News ฉบับที่ 43
 • Hatyai 4U ฉบับที่ 44
 • Hatyai 4U ฉบับที่ 46
 • ครูของครู...คือครูผู้ประณีต
 • คู่มือการใช้งาน iBooks Author เบื้องต้น
 • 15 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • Recommended Hatyai University
 • แนะนำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • Hatyai Today News No.42
หน้า: 1