Skip Navigation Links

สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ

4
5,339
4
HEHA..เราคือใคร เฮฮา หรือ HEHA ย่อมาจาก Holistic Enterprise Happiness Approach คือ เครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยแนวคิดของการรักษาสมดุลของความสุขในองค์กรด้วยการเพิ่มผลผลิตควบคู่ไปกับความสุขของผู้ประกอบการและพนักงาน บนพื้นฐานของการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล และทีมงานเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาโครงการดังกล่าว สรุปสั้นๆ เฮฮาคือเครื่องมือเสริมสร้างสุขภาวะ แบบมากมี ศรีสุข: สบม.นั่นเอง

สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ราชเทวี
กรุงเทพ ฯ 10250 THAILAND
โทร: 0-2879-0829
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1