Skip Navigation Links

สำนักพิมพ์บ้านแห่งรัก

1
10
1
ดังนี้ "สำนักพิมพ์ ภายใต้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลและสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย องค์กรพัฒนาเอกชน ที่มุ่งมั่นจะสร้างอุดมคติของความรักที่แท้จริงและโลกแห่งสันติภาพและความสามัคคีระหว่างผู้คนทุกเชื้อชาติและศาสนาบนพื้นฐานวิสัยทัศน์ ของ 'คุณพ่อซันเมียง มูน' ผู้ก่อตั้งองค์กร"

สำนักพิมพ์บ้านแห่งรัก

เลขที่ 4 อาคารยูซีเอฟ ถ.รามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพ ฯ 10240 THAILAND
โทร: 0959024129
แฟกซ์: 027185086

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1