Skip Navigation Links

เอ็กซเปอร์เน็ท

113
1,263
3
หนังสือ-ตำราวิชาการการบริหารจัดการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก HARVARD , WHARTON , KELLOGG และหนังสือคู่มือพัฒนาตนเองและ How-to ด้านบริหารธุรกิจ

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด

เลขที่ 2387 อาคารรวมทุนพัฒนา ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ ฯ 10310 THAILAND
โทร: 0-2718-1821
แฟกซ์: 0-2718-1831

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • พิชิต CU-TEP 100++(ฉบับปรับปรุง)
 • การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร
 • พูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง
 • เคล็ด (ไม่) ลับ เสริมดวงรุ่งให้พุ่งแรง
 • เคล็ดไม่ลับ เสริมดวงรุ่งของคนเกิดวันเสาร์
 • เคล็ดไม่ลับ เสริมดวงรุ่งของคนเกิดวันศุกร์
 • เคล็ดไม่ลับ เสริมดวงรุ่งของคนเกิดวันพฤหัส
 • เคล็ดไม่ลับ เสริมดวงรุ่งของคนเกิดวันพุธ(กลางคืน)
 • เคล็ดไม่ลับ เสริมดวงรุ่งของคนเกิดวันพุธกลางวัน
 • เคล็ดไม่ลับ เสริมดวงรุ่งของคนเกิดวันอังคาร
 • เคล็ดไม่ลับ เสริมดวงรุ่งของคนเกิดวันจันทร์
 • เคล็ดไม่ลับ เสริมดวงรุ่งของคนเกิดวันอาทิตย์
 • วิธีรับมือและเทคนิคการจัดการความเครียด
 • พิชิต TOEIC 900++(ฉบับปรับปรุง)
 • Grammar ภาษาอังกฤษ (new edition)
 • เขียนอย่างมืออาชีพ
 • อ่าน ให้เร็วและได้เรื่อง
 • ฟัง อย่างชาญฉลาด
 • คิด อย่างนักคิดชั้นยอด
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
 • เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิด
 • พูดเก่ง พรีเซนต์ปัง ดังอย่าง Ted Talks
 • คันจิ Daily เล่มที่ 2
 • คันจิ Daily เล่มที่ 1
 • Practical E-Mail Templates
 • รวยได้ด้วยทอง
 • ลดโลกร้อนเริ่มต้นที่ตัวเรา
 • สร้างลูกอัจฉริยะสองภาษา !
หน้า: 1 2 3 4 5