Skip Navigation Links

engdict

1
2
0
รวมคำศัพท์ภาษาพื้นฐานชั้นอนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ในรูปแบบตัวอักษร ฝึกอ่านสะกดคำศัพท์ด้วยการไฮไลต์สีตัวอักษร แยกพยัญชนะและสระ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านสะกดคำ เรียงลำดับตามจำนวนตัวอักษรจากน้อยไปหามาก ตามหลักการเรียนรู้ของ BBLโดยสีสันของตัวอักษรต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของเด็ก เสริมสร้างให้เด็กนั้นมีสมาธิ อยู่กับสิ่งที่เขาสนใจ สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเปิดกว้าง และสามารถจดจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายอีกด้วย

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • คำศัพท์ สายพันธุ์ใหม่ ฝึกสะกดคำด้วยคำศัพท์พื้นฐาน เก่งก่อนใคร
หน้า: 1