Skip Navigation Links

บริษัท ชนะและบุตร จำกัด

56
19,694
30
ดำเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมากว่า 26 ปี เน้นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นดีเด่นประจำจังหวัดภูเก็ตจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บริษัท ชนะและบุตร จำกัด

35/7 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ เมือง
ภูเก็ต 83000 THAILAND
โทร: 076241281
แฟกซ์: 076241283

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1 2