ก .เอ๋ย ก.ไก่

ก .เอ๋ย ก.ไก่
  • 45 หน้า
  • 7.81 MB
  • 5 พ.ย. 2555
  • เสมาคลาสสิค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿129.00 ฿89.00

เรียนรู้ - ทบทวน "พยัญชนะไทย ก-ฮ" ตัวใหญ่ ชัดเจน พร้อมคำอ่าน แผงแนวคิดประสมประสานความรู้ดังเดิมในรูปกระดานชนวน(ต้นแบบ Tablet)ของไทยแท้เพื่อพัฒนาความรู้ ด้านภาษาไทย อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ - พัฒนาจินตนาการเด็กๆ ✿ เหมาะสำหรับเด็กวัยประถมต้น ที่เริ่มใช้ Tablet(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้