46 อุบาสิกาพุทธสาวิกา

46 อุบาสิกาพุทธสาวิกา
Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 Page8

๔๖อุบาสิกา พุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล เรียบเรียงและรวบรวมโดย 
ท่านอาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง ที่มีทั้งชีวประวัติความเป็นมาของอุบาสิกา
ในสมัยพุทธกาล อดีตชาติ วิถีชีวิต วิถีธรรม และการบรรลุธรรมของอุบาสิกา
ในสมัยพุทธกาล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • thamma sapa
    23 Oct 12 09:12
    ^__^
1