สื่อมวลชนบนวิถีศีลธรรม [พุทธทาส]

สื่อมวลชนบนวิถีศีลธรรม [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 171 หน้า
  • 26.13 MB
  • 23 พ.ย. 2556
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรบทธรรมสำหรับสื่อมวลชนของท่านพุทธทาส โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลักๆ คือ
1) บรมธรรมกับสื่อมวลชน  
2) ธรรมสำหรับสื่อมวลชน และ
3) ธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์  
พร้อมข้อคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนบางประการจากท่านพุทธทาส

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้