วิวัฒนาการทางการจัดการ (The Evolution of Management)

วิวัฒนาการทางการจัดการ (The Evolution of Management)
Page 2 Page 3
  • 35 หน้า
  • 0.65 MB
  • 29 ธ.ค. 2563
  • ครูฝน วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿59.00 ฿59.00

หนังสือ “วิวัฒนาการทางการจัดการ” (The Evolution of Management) เล่มนี้ ได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการจัดการ นับตั้งแต่ในยุคแรกเริ่ม จนถึงในยุคปัจจุบัน เพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการจัดการได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้