ทักษะจำเป็นในการเข้าถึงคน

ทักษะจำเป็นในการเข้าถึงคน
Page 2 Page 3
  • 162 หน้า
  • 28.79 MB
  • 4 ธ.ค. 2563
  • Life Ideation
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿450.00 ฿350.00

"ทักษะจำเป็นในการเข้าถึงคน Essential People Skill" เหตุผลที่เราตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อตกผลึก ถ่ายทอดทักษะต่างๆที่จำเป็นในการเข้าถึงคน เพื่อทุกคนจะได้สามารถนำไปฝึกฝนได้จริงด้วยตัวเอง พร้อมกับแบบฝึกหัดเฉพาะตัว ที่เอาไว้ฝึกทำในจังหวะของตัวเองได้อีกด้วย . เหมาะสำหรับ ✅ คนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเข้าถึงคน ✅ คนที่มีเวลาจำกัด และไม่อยากรอเข้า Workshop ✅ คนที่มีงบประมาณจำกัด แต่ต้องการพัฒนาตัวเอง ✅ คนที่ต้องการวิธีฝึกตัวเองต่อเนื่องจนสามารถทำได้จริง ✅ คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคน แต่มักไม่ราบรื่น และขัดแย้ง ✅ องค์กรที่ต้องการสนับสนุน Soft Skill ภายใน ✅ ของขวัญที่มีคุณค่า ที่จะอยู่กับผู้รับตลอดไป . โดย E-Book เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงถ่ายทอดออกมาเป็น 3 ส่วน ด้วยกัน คือ . 📙 ทักษะการเข้าถึงคนขั้นรากฐาน (8 บท) 📘 ทักษะการเข้าถึงคนขั้นผู้นำ (4 บท) 📗 ทักษะการเข้าถึงคนขั้นต่อยอด (4 บท) 📕และยังมี แบบฝึกหัดทักษะจำเป็นในการเข้าถึงคน (ขายแยก อีก 1 เล่ม ราคาพิเศษ 149 บาท) เพื่อไว้ใช้ฝึกในแต่ละบท ทั้งหมดอีก 16 บท เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเอง และนี่คือความภาคภูมิใจในความถนัดและเชี่ยวชาญพิเศษของเรา ที่พร้อมจะช่วยสนับสนุนทุกคนให้พัฒนาทักษะนี้ก่อนที่จะช้าเกินไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้