ปลาบู่ทอง

ปลาบู่ทอง
Page 2 Page 3

เล่าเรื่องสั้นนิทานไทย พร้อมสุภาษิตสอนใจ ชุด ปลาบู่ทอง

 เป้นหนังสือที่รวทบรวมนิทานไทย ที่เล่าสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานโดยเอาสุภาษิตเข้ามาเปรียบเทียบให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของนิทานไทย

เรื่อง..
๑. ปลาบู่ทอง
๒. เรื่องของ...ธงจระเข้
๓. ชายหนุ่มกับโอ่งวิเศษ
๔. หลวงพ่อนาค
๕. ตาไขนกับยายโขนง
๖. หมื่นแก้วใจกล้า
๗. ซัดเงินเป็นทอง
๘. เศรษฐีใจเขื่อง
๙. ชายหนุ่มกับครูเฒ่า
๑๐. นายอ๋ากับนายอ๊อด ฯลฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้