ฉลาดล้ำด้วยธรรมะ หลวงตาปัญญาดี

ฉลาดล้ำด้วยธรรมะ หลวงตาปัญญาดี
Page 2 Page 3

หนังสือ หลวงตาปัญญาดี เล่มนี้ ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรมและศิษยานุศิษย์
     ได้จัดทำในวาระฉลอง 100 ปี ชาตกาล พระพรหมมังคลาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
     ในปี พุทธศักราช 2554 
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้บอกแก่บรรดาศิษยานุศฺาญืว่า
     ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้