ทาสไฟอารมณ์

ทาสไฟอารมณ์
Page 2 Page 3

ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ตีแผ่อารมณ์ความสุขที่ผู้คนหลงใหลมากที่สุดในโลก 

คือ...รูป รส กลิ่น เสียง...

ที่สัมผัสรู้ได้ด้วยผัสสะ(การกระทบ-การถูกต้อง)

ที่ให้ความสุขรื่นรมย์ชั่วขณะหนึ่งและมิอาจเทียบได้กับ

...ความรักเสน่หาที่ก่อเกิดจากความรู้สึกดีงามของจิตใจ... 

คือ ความปรารถนาดี ความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจ ฯลฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้