นิทานก่อนโต เล่ม 2

นิทานก่อนโต เล่ม 2
 • 45 หน้า
 • 0.83 MB
 • 21 ก.ค. 2563
 • ขวัญใจ วงศ๋ช่วย
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿120.00 ฿69.00

เข้าใจว่านิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมานานแล้ว อีกทั้งยังจัดว่าเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุด โดยอาจกำเนิดมาพร้อม ๆ กับการอยู่รวมกันของมนุษย์ เริ่มแรกอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงโดยผ่านการเล่าให้กันฟัง จนพัฒนากลายเป็นเรื่องที่เสริมเติมแต่งมากขึ้น จนกลายมาเป็นนิทานที่เราเข้าใจกันว่ามีต้นกำเนิดจากจินตนาการของมนุษย์นั่นเอง ประโยชน์ของนิทานอันดับแรกคือความสนุกสนานเพลิดเพลิน แต่ความจริงแล้ว นิทานยังมีคุณค่ามากมายที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องแต่ละเรื่อง เรามิอาจกล่าวได้ว่า นิทานทำให้ลูกหลับฝันดี หรือเงียบนิ่งตั้งใจฟังแต่เพียงเท่านั้น แต่ประโยชน์ของการฟังนิทานแม้จะเป็นเด็กช่วงวัยใดก็ตามมันส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมเสมอ อันจะขอยกตัวอย่าง ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า 1.นิทานให้ความอบอุ่นและใกล้ชิดกันมากขึ้น 2.การมีสมาธิจากการตั้งใจฟัง 3.การมองโลกในแง่ดีจากนิทาน 4.กระบวนการคิดการแก้ปัญหาอันเกิดจากนิทานแต่ละเรื่อง 5.การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมที่นิทานแต่ละเรื่องได้ให้แง่คิดเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน 6.เรื่องของภาษา 7.เรื่องของการฝึกจินตนาการ สุดท้ายนี้ นิทานจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดคนเล่า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคนฟังไปด้วย เพราะถึงที่สุดแล้ว นิทาน อาจจะมีประโยชน์กับคนทุกคน ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการฟังเรื่องเล่านั่นอยู่ ด้วยความเคารพ ชาญยุทธ เหลืองสุนทร (คิริน)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • sdsd
  30 Jul 20 13:26
  sdsd
1