เปาบุ้นจิ้น

เปาบุ้นจิ้น
Page 2 Page 3

หนังสือ วาทะธรรมสำนวนจีน เปาบุ้นจิ้น
โดย ธรรมสภา

        นิทานส่งเสริมคุณธรรมของจีนโบราณ แสดงถึงความซื่อสัตย์
ของขุนนางชาวจีน ทีมีความยุติธรรม ความกตัญญู(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้