อมตวาจา ธรรมะเพื่อการทำงานสมบูรณ์แบบ

อมตวาจา ธรรมะเพื่อการทำงานสมบูรณ์แบบ
Page 2 Page 3

หนังสือ "มรดกทางปัญญาเพื่อการทำงานที่สมบูรณ์แบบ" เล่มนี้

โดย อมตวาจา พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)
รวบรวมบทความที่เป็นอมตวาจาเกี่ยวกับมรดกทางปัญญาเพื่อการทำงานที่สมบูรณ์แบบจากหนังสือหลายๆเล่ม
ของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้