ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 3

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 3
Page 2 Page 3
  • 55 หน้า
  • 8.35 MB
  • 25 พ.ย. 2562
  • นภาภัทรวารินทร์  เพ็ญแสวง
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿60.00 ฿60.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿110.00

ข้อสอบภาษาอังกฤษป. 3 พร้อมเฉลย ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ชุด ชุดละ 60 ข้อ ตัวชี้วัด ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 3 ชุดที่ 1 และ 2 1. สามารบอกคำศัพท์จากรูปภาพได้ 2.สามารถบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 3. สามารถอธิบายภาพเหตุการณ์ที่ให้มาเป็นภาษาอังกฤษได้ 4. สามารถ article คำนำหน้านามได้อย่างถูกต้อง 5. สามารถเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ได้อย่างถูกต้อง 6. สามารถตอบคำถามด้วย Is, am, are ได้อย่างถุกต้อง 7. สามารถดูรูปภาพและเข้าใจพื้นฐานคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 8. สามารถอ่านจับใจความจากบทความสั้นๆ และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 9. สามารถบอกได้ว่าคำใดเป็นคำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้ 10. สามารถใช้ have has ได้ถูกต้องและสัมพันธ์กับประธานของประโยค 11. สามารถใช้คำบุพบทได้อย่างถูกต้อง 12. สามารถอ่านบทสนทนาและตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 13. สามารถสามารถเลือกใช้คำลักษณะนามได้อย่างถูกต้อง 14. สามารถใช้ Present Simple Tense ได้อย่างถูกต้อง 15. สามารถใช้ Present continuous Tense ได้อย่างถูกต้อง 16. สามารถใช้ Do, Does ได้อย่างถูกต้อง 17. สามารถใช้คำคุณศัพท์ในการแต่งประโยคได้อย่างถูกต้อง 18. สามารถดูเวลาแล้วตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 19. สามารถใช้คำสรพพนามได้อย่างถูกต้อง 20. สามารถเรียงประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้