ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 2

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 2
Page 2 Page 3
 • 59 หน้า
 • 7.38 MB
 • 25 พ.ย. 2562
 • นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿60.00 ฿60.00
  เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿120.00

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 2 พร้อมเฉลย ราคา 60 บาท มีทั้งหมด 2 ชุด ชุดละ 60 ข้อ 60 คะแนน โดยตัวข้อสอบจะเป็นการวัดทักษะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามตัวชี้วัดทั้ง 20 ตัวชี้วัดดังนี้ 1. สามารถเรียงลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 2.สามารถพูดทักทาย ในโอกาสต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 3. สามารถใช้ This, That, These, Those ได้อย่างถูกต้อง 4. สามารถ article คำนำหน้านามได้อย่างถูกต้อง 5. สามารถเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ได้อย่างถูกต้อง 6. สามารถตั้งคำถามโดยใช้ Is, am, are ได้อย่างถูกต้อง 7. สามารถดูรูปภาพและเข้าใจพื้นฐานคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 8. สามารถอ่านจับใจความจากบทความสั้นๆ และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 9. สามารถใช้ประโยคคำสั่งและขอร้อง ประโยคสั่งห้าม ได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ที่ให้มา 10. สามารถใช้ is am are have has ได้ถูกต้องและสัมพันธ์กับประธานของประโยค 11.สามารถใช้คำบุพบทได้อย่างถูกต้อง 12. สามารถดูข้อมูลในตารางและตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 13. สามารถนับจำนวนที่มีในภาพและตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 14. สามารถบอกความสัมพันธ์ในความครัวได้อย่างถูกต้อง 15. สามารถสะกดคำศัพท์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 16. สามารถใช้คำคุณศัพท์เพื่อบอกลักษณะได้อย่างถูกต้อง 17. สามารถใช้เครื่องหมาย . , ? ! ได้อย่างถูกต้อง 18. สามารถดูเวลาแล้วตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 19. สามารถดูปฏิทินและตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 20. สามารถเรียงประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สิริวรรณ. มีกลิ่น
  26 Nov 19 22:34
  น้องเชียร์. ป2. กย่งได้ค่ะ
1