วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2562

วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2562 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2562 ในฉบับพบกับ .. องค์การอนามัยโลกยอมรับ 'ความเหนื่อยล้าในการทำงาน' เป็นอาการเจ็บป่วย [หน้า 10] พยาบาลบังกลาเทศประท้วง เหตุเพื่อนร่วมวิชาชีพเจอความรุนแรงทางเพศจนเสียชีวิต [หน้า 13] แนะ 'วิศวกร' ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงงาน ใหม่ [หน้า 15] บทบาทของสหภาพแรงงานในการแก้ปัญหาช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศ [หน้า 17](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้