20 วิธีการสื่อสารกับเด็กอย่างเข้าใจ

20 วิธีการสื่อสารกับเด็กอย่างเข้าใจ
Page 2 Page 3

20 เทคนิคการสื่อสารกับเด็กอย่างเข้าใจ เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกทุกคน เพื่อเข้าใจและสื่อสารกับเด็กได้อย่างเข้าถึงจิตวิญญาณความเป็นตัวตนของเขา และก่อให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างความร่วมมือกัน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในครอบครัวของเรา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้