โกงความตาย ณ ห้องฉุกเฉิน

โกงความตาย ณ ห้องฉุกเฉิน
Page 2 Page 3

เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดชีวิตของคนทุกเพศ ทุกวัย ที่เกิดมาแล้วต้องเผชิญกับความตาย ในหนทางใด หนทางหนึ่ง และหนึ่งในหลายๆหนทางเหล่านี้ ทุกคนอาจจะมี จุดจบของความตายในโรงพยาบาลที่เรียกว่าห้องฉุกเฉิน หรือ แม้กระทั่งตายก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล นี่คือเรื่องราวของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งได้ดัดแปลงจาก เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ห้องฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความสนุก และเร้าใจให้กับผู้อ่าน เรื่องราวเหล่านี้ ถูกถ่ายทอดลงจากปลายปากกาของผู้ ที่มีประสบการณ์ในการท างานในห้องฉุกเฉินจริง ที่หลายๆคน ไม่เคยสัมผัส แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนก็ต้องมาที่ห้องนี้ก่อนที่จะ เดินทางไปสู่สวรรค์หรือนรกภูมิ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้