ศาสตร์ตำราห้าพันปี กดจุดหยุดโรค ตัวอย่าง

ศาสตร์ตำราห้าพันปี กดจุดหยุดโรค ตัวอย่าง Free!

การกดจุดบนฝ่าเท้านับว่าเป็นศาสตร์ตำราอีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันมากอีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมจาก กระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมให้ผู้สนใจซึ่งมีทั้งแพทย์ พยาบาล อนามัย และผู้สนใจทั่วไป แต่ก็ไม่มีตำราใดที่จะเขียนรายละเอียดของจุดสะสะท้อนต่างๆ จึงทำให้มีผู้นำไปใช้ไม่ถูกต้อง

การกดจุดฝ่าเท้าเป็นศาสตร์และตำราแขนงหนึ่งของจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยมีความเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปีตั้งแต่องค์จักรพรรดิหวงตี้ ปกครองแผ่นดินจีนและมีบันทึกไว้ในหนังสือวังต้องห้ามของยุคนั้น

                ในปี ค.ศ.1913 Dr.W. Fitzgerald  แพทย์ชาวอเมริกาได้ค้นคว้าและแต่งบทความเกี่ยวกับการกดจุดฝ่าเท้าการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแบ่งการรักษาร่างกายของเราออกเป็น 10 แถบและเป็นที่ยอมรับกันในวงการแพทย์ตะวันตกเพิ่มมากขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้