คู่มือ การทำและใช้สีผสมอาหารอย่างปลอดภัย

คู่มือ การทำและใช้สีผสมอาหารอย่างปลอดภัย
Page 2 Page 3

สีผสมอาหารเป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดหนึ่ง ที่ใช้ผสมลง ไปในอาหารเพื่อปรุงแต่งให้แลดูมีสีสันสวยงามชวนเชิญให้น่ารับประทานและมีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการทำให้ลักษณะอาหารให้คล้ายสีของอาหารตามธรรมชาติอีกด้วย 

ความสำคัญของสีที่ใช้ผสมอาหาร ก็คือ นอกจากจะต้องเลือกชนิดของสีที่ถูกต้องและใช้ปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วยังจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2524) ลงวันที่ 11 มกราคม 2525 ว่าด้วยการใช้สีผสมอาหาร (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้