วารสารคนทำงาน มีนาคม 2561

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2561 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2561

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มีนาคม 2561 ในฉบับพบกับ .. เสนอเพิ่มเงินเดือนตำรวจครั้งใหญ่ แก้ปัญหา 'รีดไถ-รับส่วย' [หน้า 11] เก็บตกความไม่ก้าวหน้าด้านสิทธิผู้หญิงในหลายประเทศ [หน้า 26] องค์กรช่วยแรงงานแจงสิทธิคนทำงานไทยในอิสราเอล [หน้า 18] พบนักฟุตบอลหลายประเทศไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร [หน้า 14](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้