จักรยาน DIY@Home เล่ม2

จักรยาน DIY@Home เล่ม2
Page 2 Page 3
  • 169 หน้า
  • 4.17 MB
  • 7 ส.ค. 2560
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿165.00 ฿79.00

รักสุขภาพ-รักปั่น รักจักรยาน-รัก DIY@Home  . รู้จักจักรยานก่อนตัดสินใจซื้อ  . เข้าใจจักรยานเพื่อการปั่นที่มีประสิทธิผล  . เผชิญกับปัญหาของจักรยานด้วยพื้นฐานและทักษะที่ดี การปั่นจักรยานจัดเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่เหมาะสม และได้รับความนิยมจากทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งนอกจากจะได้การออกกำลังกายจากการปั่นแล้ว การปั่นจักรยานยังทำให้เกิดการเดินทาง มีการรวมกลุ่ม มีกิจกรรม หรือการแข่งขัน ซึ่งทำให้ได้การท่องเที่ยว ได้มีเพื่อน ได้สังคม ไปในเวลาเดียวกันด้วย ความท้าทายและเป้าหมายที่สูงขึ้นเป็นตัวบ่งบอกถึงพัฒนาการของการเล่นกีฬา สมรรถนะของร่างกายนักปั่นและสมรรถนะของจักรยาน ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ส่งผลให้การปั่นจักรยานมีประสิทธิภาพ และถ้านักปั่นเข้าใจหลักการทำงานของจักรยาน เช่น ระบบทดเกียร์ ระบบล้อ ระบบโครงสร้าง ฯลฯ เข้าใจแรงต้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อการปั่นอันได้แก่ แรงต้านการหมุน แรงต้านอากาศ และแรงต้านทางชัน พร้อมกับฝึกทักษะการปั่นให้เหมาะสมกับจักรยานให้ได้มากที่สุด จะทำให้การปั่นจักรยานได้ประสิทธิผลสูงสุด บนเส้นทางการปั่นใด ๆ ก็ตาม เช่น การปั่นออกกำลังกาย การปั่นออกทริป หรือการปั่นแข่งขัน นักปั่นมีโอกาสประสบปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเส้นทางการปั่นได้เสมอ เช่น ยางรั่ว โซ่ชำรุด เสียงผิดปกติของระบบกลไก ฯลฯ ถ้านักปั่นมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของจักรยาน และมีทักษะในการแก้ไขปัญหา จะทำให้นักปั่นลดความกังวล สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทำให้การปั่นไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยดี กลไกส่วนใหญ่ของจักรยานเป็นระบบเปิด สามารถมองเห็นได้ ส่งผลให้ผงฝุ่น ดิน ทราย เข้าสะสมในชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ง่าย การทำความสะอาด การบำรุงรักษา มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการทำให้จักรยานคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนาน การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ หมดอายุ เป็นอีกประการหนึ่งที่จักรยานต้องได้รับการดูแล เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อการอัพเกรด ซึ่งมีให้เห็นได้บ่อยสำหรับนักปั่นทุกระดับ ด้วยความจำเป็นและเหตุผลดังกล่าวนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการบริการเสมอ ยิ่งถ้าพบกับช่างที่ขาดความละเอียดรอบคอบ ขาดความถูกต้องในการทำงาน อาจทำให้นักปั่นเกิดความกังวลใจตามมา ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจรายละเอ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้