ครูดอยแดนเถื่อน เล่ม ๒ (จบ)

ครูดอยแดนเถื่อน เล่ม ๒ (จบ)
Page 2 Page 3

          กรุง ครู ตชด.หนุ่ม กลับบ้านพักครู ด้วยสีหน้าตึงเครียดหนักและแต่งตัวไปสอนหนังสือ ด้วยอาการของประสาทตึงเครียด

          &(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้