หนังสือ 19 Years Anniversary Trauma Registry

หนังสือ 19 Years Anniversary Trauma Registry Free!
Page 2 Page 3
  • 95 หน้า
  • 16.12 MB
  • 4 ส.ค. 2559
  • ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือข้อมูลสถิติผู้บาดเจ็บ 19 สาเหตุ ที่เข้ารับการรักษา ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่นตั้งแต่ปี 1997 โดยการเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Injury Surveillance นำเสนอในรูปแบบตารางและแผนภูมิ เป็น ร้อยละ อัตราและจำนวนผู้บาดเเจ็บ-เสียชีวิต แนวโน้มของการบาดเจ็บแต่ละสาเหต อ่านเข้าใจง่าย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้